Maol

maol

scriever in scots leid, an zen buddhist hermit in glasgow

haiku

broon leaves peltin fitbaw pitch
fat craw waddlin
under rusty goalpost

hand-written maol